Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd m.m. som är avsedda att placeras på tak.

Byggherren har det fulla ansvaret för att uppfylla de samhällskrav som finns i bygglagstiftningen med föreskrifter och beslut. Detta oavsett om bygglov  krävs eller inte.

Vi hjälper Er med rådgivning och riskanalys vid projekteringen.

Dessa anordningar ska även kontrolleras och underhållas, vi hjälper dig med kontroll och besiktningar av dessa.

Mer information finns på taksakerhet.se

LÄNK TILL SAKKUNNIGHETSBEVIS 2012-1803 (PDF)