Agaptus erbjuder följande tjänster. Läs mer under tjänsterna i rullgardinsmenyn.

  • Statusutredningar där vi fastställer takens, takskyddsanordningar samt fasadens status och föreslår åtgärder med en tillhörande kalkyl.
  • Entreprenadbesiktningar.
  • Biträder gärna BAS-P med byggarbetsmiljösamordning med inriktning för takarbetare, plåtslagare, pappläggare.
  • Sakkunniga inom säkerhetsanordningar på tak och kan hjälpa Er med kontroll och besiktning av ert takskydd.
  • Utbildar och licenserar Er personal i ” skotta säkert ” då vi är handledare utbildade av taksäkerhetskomitten.
  • Kunniga inom tidsredovisningssystem där vi kan bistå vid upphandling, vi har stor erfarenhet av Visma och Remotex.