Vi har lång erfarenhet inom finanssektorn när det gäller systemförvaltning, kravställning, system och acceptanstester för backofficesystem.

Vi har även testat en rad olika tidsredovisningssystem inom byggsektorn.

 

Vi åtar oss både längre och kortare uppdrag inom ovanstående områden.