Licenseringsprojektet Skotta Säkert ska förbättra arbetsmiljön, samt minska omfattningen av skador på byggnader, annan egendom och inte minst personer – i samband med snöskottning av tak.

Behöver Ert företag en licenserad snöskottare?

Vi kan utbilda och certifiera Era anställda i egna lokaler i Sollentuna.

Utbildningen beräknas ta omkring 3 timmar och kommer framförallt behandla följande områden:

  • Säkerhet på tak
  • Säkerhet på gatan
  • Metoder, verktyg, rutiner
  • Kunskapsprov – kompetensbevis

Kontakta Anneli för mer information.